Algemene voorwaarden Kook51

  1. klachten moeten binnen de 10  dagen gedaan worden om geldig  te  zijn
  2. In geval van geschil is de  Handelsrechtbank  van Gent alleen bevoegd
  3. Al onze facturen zijn betaalbaar op vervaldag, netto en zonder korting, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.  Elke factuur  die op  de  vervaldag niet voldaan werd zal  van rechtswege           en zonder  voorafgaandelijke  ingebrekestelling verhoogd  worden met  een contractuele  verwijlrente  van 10% per  jaar vanaf factuurdatum en met  een forfaitaire  schadevergoeding  gelijk aan  10% op  het  onbetaalde factuurbedrag   met  een minimum  van  100,00 EUR  en een maximum  van 2.500 EUR
  4. Er  wordt  uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat  alle  goederen ons  bezit  blijven tot op het  ogenblik  van hun volledige betaling .
  5. Leveringstermijn:  voor  zover  op  voorraad binnen de  5 werkdagen  na  ontvangst  van uw  bestelling  , we zijn  niet  verantwoordelijk  voor  eventuele  vertraging veroorzaakt  door welke  reden dan ook
  6. De goederen worden verzonden op risico van de koper. Levering van bestellingen gebeurt franco. Voor leveringen van minder dan 200,00 Euro wordt een forfaitair bedrag van 20,00 Euro aangerekend.

Webshop powered by Marcando