Privacybeleid

Vanlerberghe verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde brieven   . Vanlerberghe BV verzamelt geen gevoelige gegevens .Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Vanlerberghe BV . Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Vanlerberghe BV  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij: Vanlerberghe BV   - Grote  Baan 358 002  - 9930  Lievegem  09 226 29 51 vanlerberghebvba@skynet.be

Webshop powered by Marcando